مسیر موفقیت تو اینجا شروع میشه

اصلا چرا مپ؟

شروع پر قدرت در مسیر هدف

شروع پر قدرت در مسیر هدف

همین الان در خواستت رو ثبت کن که طی 24 ساعت باهات تماس بگیریم و ضمن دریافت یک تماس "مشاوره رایگان" از شرایط مشاوره مپ مطلع بشی

مشاوران مپ

امکانات کلی مشاوره با مپ

برنامه هفتگی شخصی سازی شده

برنامه هفتگی شخصی سازی شده همراه با خود دانش آموز توسط بهترین رتبه های کنکور که همگی توسط دکتر رحیم زاده آموزش دیده اند .

جلسات نجات برگ برنده ما

قراره آتمام اصول مشاوره توسط تک رقمی های کنکور یاد بگیری

ماک تست مپ

همراه با برنامه ی آزمون ها روزانه آزمون می دیم تا هر چه بیشتر رو مطالب تسلط پیدا کنیم

پک تستی

همراه با برنامه ی آزمون ها روزانه آزمون می دیم تا هر چه بیشتر رو مطالب تسلط پیدا کنیم

گزارش کار روزانه

مشاور های ما همراه با تیم نظارت روزانه کنار تو پیش میان تا نزاریم کوچک ترین مشکلی برات پیش بیاد

آموزش کامل دروس

تو پنلت آموزش کامل تمام دروس رو توسط استاد های خودمون قرار داریم تا بتونی هر جا عقب افتادی ازش استفاده کنی

سوالات متداول

طرح های مشاوره

طرح First Class
طرح C.I.P