آرین فدایی

آرین فدایی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1402
18 ماه عضو
1398 منطقه یک
18 ماه
مدت مشاوره
21 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز