آیناز مارالی

آیناز مارالی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر جلفا
کنکور سال 1400
2 سال عضو
4 منطقه سه
2 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز