الناز رمضانی

الناز رمضانی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر کرمان
کنکور سال 1402
21 هفته عضو
2230 منطقه دو
21 هفته
مدت مشاوره
14 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز