امیرحسین تقی زاده

امیرحسین تقی زاده

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1402
21 ماه عضو
1957 منطقه سه
21 ماه
مدت مشاوره
21 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز