امیرحسین شیردل

امیرحسین شیردل

دانش‌آموز رشته ریاضی
از شهر گنبدکاووس
کنکور سال 1400
18 ماه عضو
76 منطقه سه
18 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز