امیرمحمد فاطمی

امیرمحمد فاطمی

دانش‌آموز رشته ریاضی
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
15 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز