ثمین افشاری

ثمین افشاری

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1401
18 ماه عضو
138 منطقه دو
18 ماه
مدت مشاوره
21 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز