حدیث سلیمی

حدیث سلیمی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر کرج
کنکور سال 1402
1 سال عضو
81 منطقه دو
1 سال
مدت مشاوره
12 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز