رامتین ایمری

رامتین ایمری

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1402
10 ماه عضو
2223 منطقه دو
10 ماه
مدت مشاوره
12 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز