سید محمد مصطفی اوزان دوجی

سید محمد مصطفی اوزان دوجی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر گنبدکاووس
کنکور سال 1400
14 ماه عضو
2000 منطقه سه
14 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز