سینا محمدموسوی

سینا محمدموسوی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر گنبدکاووس
کنکور سال 1400
14 ماه عضو
406 منطقه سه
14 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز