صوفیا محبی

صوفیا محبی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر بوشهر
کنکور سال 1402
1 سال عضو
8930 منطقه دو
1 سال
مدت مشاوره
12 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز