عارف شیخ پور

عارف شیخ پور

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر گنبدکاووس
کنکور سال 1400
17 ماه عضو
12 منطقه سه
17 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز