عاطفه ارمشی

عاطفه ارمشی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر گرگان
کنکور سال 1402
1 سال عضو
1544 منطقه سه
1 سال
مدت مشاوره
18 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز