عسل آفتابی

عسل آفتابی

دانش‌آموز رشته ریاضی
از شهر تهران
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
347 منطقه یک
15 ماه
مدت مشاوره
21 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز