فاطمه گنجی وطن

فاطمه گنجی وطن

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر بابل
کنکور سال 1402
1 سال عضو
912 منطقه سه
1 سال
مدت مشاوره
18 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز