فریماه جهانی

فریماه جهانی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر اهواز
کنکور سال 1402
18 ماه عضو
5612 منطقه یک
18 ماه
مدت مشاوره
18 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز