فریماه جهانی

فریماه جهانی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر اهواز
کنکور سال 1402
18 ماه عضو
مشاور: پیمان رحیم زاده
رتبه 5612 منطقه یک
18 ماه
مدت مشاوره
18 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز