محمدرضا ثابت وند

محمدرضا ثابت وند

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر اردبیل
کنکور سال 1402
1 سال عضو
780 منطقه دو
1 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز