ملیکا اسدی

ملیکا اسدی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1402
12 هفته عضو
1853 منطقه یک
12 هفته
مدت مشاوره
12 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز