مینا ازبکی

مینا ازبکی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1402
23 هفته عضو
1733 منطقه سه
23 هفته
مدت مشاوره
18 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز