کیانا زارعی

کیانا زارعی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر شیراز
کنکور سال 1402
18 هفته عضو
490 منطقه دو
18 هفته
مدت مشاوره
18 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز