کیانوش نجفی

کیانوش نجفی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1401
1 سال عضو
23 منطقه سه
1 سال
مدت مشاوره
21 آزمون
آزمون‌های شرکت کرده
100 امتیاز
جمع امتیازات کسب شده در لیگ

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز