پشتیبانی آنلاین
برای شروع مکالمه ابتدا موارد خواسته شده را تکمیل کنید

19 دوره مختلف ...

ریاضیات

42 ساعت
مدت آموزش: 42 ساعت

فیزیک دهم

10 ساعت
مدت آموزش: 10 ساعت

شیمی مبحثی

22 ساعت
مدت آموزش: 22 ساعت

زیست شناسی دهم

10 ساعت
مدت آموزش: 10 ساعت

تحلیل کنکور دی

تحلیل کنکور دی
مدت آموزش: 10 ساعت

زبان انگلیسی دوازدهم

3 ساعت
مدت آموزش: 3 ساعت

عربی دوازدهم

10
مدت آموزش: 10

فیزیک دوازدهم

10
مدت آموزش: 10

فیزیک یازدهم

10 ساعت
مدت آموزش: 10 ساعت

پک تستی انسانی 1401

پک تستی انسانی 1401
مدت آموزش: 10

پک تستی دوازدهم تجربی

پک تستی دوازدهم تجربی
مدت آموزش: 10

ادبیات

14 ساعت
مدت آموزش: 14 ساعت

زبان انگلیسی دهم

6 ساعت
مدت آموزش: 6 ساعت

عربی یازدهم

8 ساعت
مدت آموزش: 8 ساعت

زیست شناسی یازدهم

25 ساعت
مدت آموزش: 25 ساعت

زبان انگلیسی یازدهم

5 ساعت
مدت آموزش: 5 ساعت

عربی دهم

10 ساعت
مدت آموزش: 10 ساعت

زیست شناسی دوازدهم

دوره کامل زیست شناسی دوازدهم + ارسال جزوه
مدت آموزش: 17 ساعت