نیما امیدی فر

نیما امیدی فر

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر تهران
کنکور سال 1402
1 سال عضو
رتبه 2976 منطقه سه
1 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز