پشتیبانی آنلاین
برای شروع مکالمه ابتدا موارد خواسته شده را تکمیل کنید
مهدی باقریان
مهدی باقریان
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
علوم پزشکی تهران
63 منطقه 2
کنکور سال 1402
3 ماه عضو
جزئیات بیشتر
آنا مشرقی
آنا مشرقی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ایران
94 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مبینا محمدی
مبینا محمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
471 منطقه دو
کنکور سال 1402
20 ماه عضو
جزئیات بیشتر
نازیلا آق بیرامی
نازیلا آق بیرامی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ساری
978 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
عرفان داعی
عرفان داعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه ساری
554 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
هلیا محمدی
هلیا محمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
783 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه گنجی وطن
فاطمه گنجی وطن
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
912 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
زهرا جلالی
زهرا جلالی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ایران
376 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مسعود نظربیگی
مسعود نظربیگی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ایران
165 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
بهنود کریمی
بهنود کریمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ایران
102 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
نسرین کاظمی
نسرین کاظمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ارومیه
2150 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
علیرضا محمدی
علیرضا محمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شیراز
170 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
کیمیا متین
کیمیا متین
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی تهران
163 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
کیان مومن زاده
کیان مومن زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی تهران
125 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه صیقلی
فاطمه صیقلی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی تهران
7 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
عاطفه ارمشی
عاطفه ارمشی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه گلستان
1544 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
صدف زارعی
صدف زارعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ساری
1847 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
رامتین ایمری
رامتین ایمری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شاهرود
2223 منطقه دو
کنکور سال 1402
10 ماه عضو
جزئیات بیشتر
الناز رمضانی
الناز رمضانی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه کرمان
2230 منطقه دو
کنکور سال 1402
21 هفته عضو
جزئیات بیشتر
عسل آفتابی
عسل آفتابی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
رشته و دانشگاه
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
347 منطقه یک
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
کیانا زارعی
کیانا زارعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شیراز
490 منطقه دو
کنکور سال 1402
18 هفته عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه خرمی
فاطمه خرمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه جهرم
1111 منطقه دو
کنکور سال 1402
13 ماه عضو
جزئیات بیشتر
حدیث سلیمی
حدیث سلیمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندان‌پزشکی دانشگاه البرز
81 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مینا ازبکی
مینا ازبکی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
1733 منطقه سه
کنکور سال 1402
23 هفته عضو
جزئیات بیشتر
یلدا اعتماد
یلدا اعتماد
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه شیراز
394 منطقه دو
کنکور سال 1402
15 هفته عضو
جزئیات بیشتر
ملیکا اسدی
ملیکا اسدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شاهرود
1853 منطقه یک
کنکور سال 1402
12 هفته عضو
جزئیات بیشتر
زهرا یزدان دوست
زهرا یزدان دوست
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه آزاد یزد
1912 منطقه یک
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
عرفان حسن زاده
عرفان حسن زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
فیزیوتراپی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان
3200 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
بهنیا رنگرز
بهنیا رنگرز
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه گلستان
1600 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فریبا فیروزمندی
فریبا فیروزمندی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
بینایی سنجی دانشگاه ایران
4361 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
صوفیا محبی
صوفیا محبی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه بوشهر
8930 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطیما رضایی
فاطیما رضایی
دانش‌‎آموز رشته
انسانی
رشته و دانشگاه
حقوق دانشگاه الزهرا
367 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فریماه جهانی
فریماه جهانی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی جندی شاپور اهواز
5612 منطقه یک
کنکور سال 1402
18 هفته عضو
جزئیات بیشتر
محمدحسین فرخی نژاد
محمدحسین فرخی نژاد
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز
477 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر