امیرحسین علی حسینی
امیرحسین علی حسینی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه تهران
5 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه صیقلی
فاطمه صیقلی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی تهران
7 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمدمهدی نصرتی
محمدمهدی نصرتی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه تهران
9 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرمحمد حسینی
امیرمحمد حسینی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
رشته و دانشگاه
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
24 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مهدی باقریان
مهدی باقریان
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
علوم پزشکی تهران
63 منطقه 2
کنکور سال 1402
3 ماه عضو
جزئیات بیشتر
محمدرضا اسماعیل پور
محمدرضا اسماعیل پور
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه تهران
63 منطقه سه
کنکور سال 1402
10 ماه عضو
جزئیات بیشتر
حدیث سلیمی
حدیث سلیمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندان‌پزشکی دانشگاه البرز
81 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
آنا مشرقی
آنا مشرقی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ایران
94 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
بهنود کریمی
بهنود کریمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ایران
102 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
کیان مومن زاده
کیان مومن زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی تهران
125 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرمحمد لک زاده
امیرمحمد لک زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه تهران
137 منطقه یک
کنکور سال 1402
20 ماه عضو
جزئیات بیشتر
کیمیا متین
کیمیا متین
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی تهران
163 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مسعود نظربیگی
مسعود نظربیگی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ایران
165 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
علیرضا محمدی
علیرضا محمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شیراز
170 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
علیرضا محمدی
علیرضا محمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شیراز
170 منطقه سه
کنکور سال 1402
18 ماه عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه عبداللهی
فاطمه عبداللهی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شیراز
224 منطقه یک
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
مهدی رفیعی
مهدی رفیعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
229 منطقه یک
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ابوالفضل کعبانگری
ابوالفضل کعبانگری
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
رشته و دانشگاه
برق دانشگاه امیرکبیر
236
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
حمیدرضا کریمی
حمیدرضا کریمی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه تهران
240 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
یگانه فرجی
یگانه فرجی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
304
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
نرگس اجاقلو
نرگس اجاقلو
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
306
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
عسل آفتابی
عسل آفتابی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
رشته و دانشگاه
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
347 منطقه یک
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
فاطیما رضایی
فاطیما رضایی
دانش‌‎آموز رشته
انسانی
رشته و دانشگاه
حقوق دانشگاه الزهرا
367 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
زهرا جلالی
زهرا جلالی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ایران
376 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیررضا میرعلی زاده
امیررضا میرعلی زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
379 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
دانیال کلته
دانیال کلته
دانش‌‎آموز رشته
انسانی
387 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
بهار غفاری
بهار غفاری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی یاسوج
392 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمدحسین چوگان
محمدحسین چوگان
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
393 منطقه سه
کنکور سال 1402
2 سال عضو
جزئیات بیشتر
یلدا اعتماد
یلدا اعتماد
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه شیراز
394 منطقه دو
کنکور سال 1402
15 هفته عضو
جزئیات بیشتر
ایلیا پایدار
ایلیا پایدار
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه بابل
396
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمدمهدی احمدی
محمدمهدی احمدی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
442 منطقه سه
کنکور سال 1402
13 ماه عضو
جزئیات بیشتر
محمدمهدی داداش زاده
محمدمهدی داداش زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ارومیه
460 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مبینا محمدی
مبینا محمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
471 منطقه دو
کنکور سال 1402
20 ماه عضو
جزئیات بیشتر
محمدحسین فرخی نژاد
محمدحسین فرخی نژاد
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز
477 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
علیرضا آخوندی
علیرضا آخوندی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
رشته و دانشگاه
مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر طوسی
480 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ایلیا کوشا
ایلیا کوشا
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
483
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
کیانا زارعی
کیانا زارعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شیراز
490 منطقه دو
کنکور سال 1402
18 هفته عضو
جزئیات بیشتر
یاسین ثابت سید
یاسین ثابت سید
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
513 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
عرفان داعی
عرفان داعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه ساری
554 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیر صمدی
امیر صمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
609 منطقه سه
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
محمدجواد ساوه ایی
محمدجواد ساوه ایی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
610
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمدرضا ثابت وند
محمدرضا ثابت وند
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
780 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
هلیا محمدی
هلیا محمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
783 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ارشیا پایدار
ارشیا پایدار
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه گرگان
796
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ماندانا مونسیان
ماندانا مونسیان
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی شهریه پرداز
874
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه نقدی
فاطمه نقدی
911 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه گنجی وطن
فاطمه گنجی وطن
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
912 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
نازیلا آق بیرامی
نازیلا آق بیرامی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ساری
978 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ابوالفضل اجاق
ابوالفضل اجاق
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه تهران
1049 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه خرمی
فاطمه خرمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه جهرم
1111 منطقه دو
کنکور سال 1402
13 ماه عضو
جزئیات بیشتر
نیکی خسروی
نیکی خسروی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
1176
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
آروین منصوری
آروین منصوری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی البرز
1200
کنکور سال 1402
13 ماه عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه علیسواری
فاطمه علیسواری
دانش‌‎آموز رشته
انسانی
1228 منطقه یک
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
آرین فدایی
آرین فدایی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی آزاد کرج
1398 منطقه یک
کنکور سال 1402
18 ماه عضو
جزئیات بیشتر
عاطفه ارمشی
عاطفه ارمشی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه گلستان
1544 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ساغر قهرمانی
ساغر قهرمانی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
1544 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
بهنیا رنگرز
بهنیا رنگرز
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه گلستان
1600 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مینا ازبکی
مینا ازبکی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
1733 منطقه سه
کنکور سال 1402
23 هفته عضو
جزئیات بیشتر
تانیا سوجه
تانیا سوجه
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
1755
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
صدف زارعی
صدف زارعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ساری
1847 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ملیکا اسدی
ملیکا اسدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شاهرود
1853 منطقه یک
کنکور سال 1402
12 هفته عضو
جزئیات بیشتر
زهرا یزدان دوست
زهرا یزدان دوست
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه آزاد یزد
1912 منطقه یک
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرحسین تقی زاده
امیرحسین تقی زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه آزاد تبریز
1957 منطقه سه
کنکور سال 1402
21 ماه عضو
جزئیات بیشتر
نسرین کاظمی
نسرین کاظمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ارومیه
2100 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
رامتین ایمری
رامتین ایمری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شاهرود
2223 منطقه دو
کنکور سال 1402
10 ماه عضو
جزئیات بیشتر
الناز رمضانی
الناز رمضانی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه کرمان
2230 منطقه دو
کنکور سال 1402
21 هفته عضو
جزئیات بیشتر
الناز رمضانی
الناز رمضانی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
2230 منطقه دو
کنکور سال 1402
16 ماه عضو
جزئیات بیشتر
مایده عروجی
مایده عروجی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
2593
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
نگار نجارزاده
نگار نجارزاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه خراسان شمالی
2700 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
علیرضا عبدلی
علیرضا عبدلی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه تبریز
2700 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مونا حاج اسماعیل زاده
مونا حاج اسماعیل زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
2782 منطقه سه
کنکور سال 1402
13 ماه عضو
جزئیات بیشتر
عرفان حسن زاده
عرفان حسن زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
فیزیوتراپی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان
3200 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فریبا فیروزمندی
فریبا فیروزمندی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
بینایی سنجی دانشگاه ایران
4361 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرعباس عبدالله پور
امیرعباس عبدالله پور
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پرستاری شهریه پرداز
4491 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ساره حاجی زاده
ساره حاجی زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
4670 منطقه سه
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه صادقی
فاطمه صادقی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
5200
کنکور سال 1402
21 ماه عضو
جزئیات بیشتر
فریماه جهانی
فریماه جهانی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی جندی شاپور اهواز
5612 منطقه یک
کنکور سال 1402
18 ماه عضو
جزئیات بیشتر
آرین عسگری
آرین عسگری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
6500
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
صوفیا محبی
صوفیا محبی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه بوشهر
8930 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فرنوش فریدون کلاهی
فرنوش فریدون کلاهی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه سمنان
9900 منطقه دو
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
نگار نجاری
نگار نجاری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه خراسان شمالی
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
پریا قاسمیان
پریا قاسمیان
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
دندانپزشکی دانشگاه سمنان
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مهدیس تجدد
مهدیس تجدد
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه آزاد تبریز
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
سنا خنجی
سنا خنجی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
هوشبری روزانه بندرعباس
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
بنیامین دهنوی
بنیامین دهنوی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
داروسازی مشهد
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ساناز صفری
ساناز صفری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه ایلام
کنکور سال 1402
17 ماه عضو
جزئیات بیشتر
میکاییل بگجانی
میکاییل بگجانی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
رشته و دانشگاه
مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر تهران
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
سامیه باسره
سامیه باسره
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه مازندران-ساری
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
مهسا قوجق زاده
مهسا قوجق زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
فیزیوتراپی دانشگاه شهید بهشتی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرمحمد فاطمی
امیرمحمد فاطمی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
رشته و دانشگاه
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
امیررضا اسماعیلی
امیررضا اسماعیلی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پرستاری شهریه پرداز تهران
کنکور سال 1402
10 ماه عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه صفری
فاطمه صفری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه بوشهر
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
یلدا آزادبخت
یلدا آزادبخت
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه آبادان
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
الهام حیدری
الهام حیدری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه گلستان
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
عرفان حسن زاده
عرفان حسن زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
فیزیوتراپی دانشگاه کرمان
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
آرین مغربی
آرین مغربی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
یاشار عقیق
یاشار عقیق
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه میرزایی
فاطمه میرزایی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
پزشکی روزانه دانشگاه همدان
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
نسیم زارعی
نسیم زارعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
زهره کریمی
زهره کریمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
رشته و دانشگاه
هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان
کنکور سال 1402
13 ماه عضو
جزئیات بیشتر