استراتژی مرور و جمع بندی درس ریاضی

 

فصل جمع بندیه و حتما تو هم دلت میخواد بلد باشی چطور درساتو مثل رتبه برتر ها مرور و جمع بندی کنی😍

پس توی این وویس همراه ما باش تا روش مرور درس ریاضی رو بهت‌ یاد بدیم❤️ 

 

آتنا علائین 👩‍🎓

مکانیک تهران 👩‍🔧

مشاور مجموعه مپ💛