​ برای جمع بندی از چه منبعی استفاده کنیم؟

 

سرفصل‌های وویس:

کتاب‌های مفید

منابع مفیدتر از کتاب!

رتبه 12 کنکور 1400 از رو چی جمع بندی میکرد؟

منبعی که چندین درجه سطح بالاتری از کتاب داره!

 

دکتر پیمان رحیم زاده👨‍💼

رتبه ۲ کنکور ۹۴ 👨‍🎓

مدیر و موسس مپ💛