منابع آزمون‌های جامع

 

سرفصل های وویس:

🟢فقط سوالای کنکورو بزنم؟🤔

🟢بهترین منابع از نظر سطح...👌

🟢مهم‌ترین منبع👌

 

 

دکتر پیمان رحیم زاده👨‍💼

رتبه ۲ کنکور ۹۴ 👨‍🎓

مدیر و موسس مپ💛