استراتژی مرور و جمع بندی فیزیک دوازدهم

 

سرفصل‌های وویس:

اگه تستاتو تیپ بندی نکردی...😮‍💨

چرا باید برای مرور فیزیک تست بزنیم؟😭

روش کلی جمع‌بندی فیزیک😀

اگه تا حالا فیزیکتو کامل نرسوندی...🥲

بررسی فیزیک دهم🧐

فصل ۴و۲ دوازدهم🟫

سخت ترین مباحث🟢

بررسی فصل اول فیزیک یازدهم🧐

بررسی فصل دوم فیزیک یازدهم🧐

بررسی فصل سوم فیزیک یازدهم🧐

بررسی فصل اول فیزیک دوازدهم🧐

بررسی فصل سوم فیزیک دوازدهم🧐

 

عرفان زیبایی

پزشکی ساری🏫

مشاور آکادمی مپ💛