کسالت سر جلسه آزمون

 

سرجلسه آزمون گاهی پیش میاد حالت خوب نباشه، مثلا سرما خورده باشی یا سردرد داشته باشی و... اما تو این شرایط باید چیکار کرد؟؟؟

آزمونتو ول کنی و بری بیرون؟! یا بمونی و همونجوری آزمون بدی؟

توی این وویس به این سوالت جواب دادم❤️

 

محمد محمدی🧑‍💼

دانشجوی پزشکی👨‍⚕

مشاور مجموعه مپ💛