​ چطور برای امتحان فلسفه آماده شم؟  ​

 

سرفصل‌های وویس:

❌ضریب

❌بودجه بندی

❌نحوه مطالعه فلسفه

❌نمونه سوال

❌خلاصه نویسی

 

نیایش نورانی

مشاور دپارتمان انسانی مپ💛