از فیزیک بدم میاد!

سوال شما: وقتی میخوام فیزیک تست بزنم حس میکنم حالم داره به هم میخوره چی کار کنم🤦‍♀️

 

سرفصل‌ها:

 

راه‌حل🫰

من این مشکل رو با ریاضی داشتم🥲

 

چرا یه درس دیگه رو جایگزین نکنم؟؟

 

از آسون شروع نکن😳

 

سوال کنکور هم بزنم؟؟🤔

 

 

 

بهار سبابه👩‍💼

دانشجوی پزشکی مشهد🏥

مشاور آکادمی مپ💛