جمع بندی ۳ روز یکبار دقیقا یعنی چی؟

 

بارها و بارها درمورد اهمیت آزمون سه روز یکبار و تاثیر اون توی نتیجه کنکورتون گفتم🤔 

این بار توی این ویدیو روی این موضوع ریزتر میشیم و بیشتر بهش میپردازیم❤️

 

پیمان رحیم زاده رتبه ۲ کنکور۹۴