تقابل نهایی و کنکور!

 _هم نهایی دارم هم کنکور😭

حالا چطور هندلش کنم؟؟

 

_کاری نداره که🤫کافیه این ویدیو رو ببینی و به تک تک صحبتای رتبه ۱ کنکور عمل کنی❤️

 

نیما ابوالحسنی رتبه ۱ کنکور