تحلیل ویدیویی ریاضی آزمون ماز   ​

🎥تحلیل ویدیویی آزمون ماز ✅

 

📚درس‌و‌پایه: ریاضی(جامع)

📆تاریخ: ۱تیر۱۴۰۲

👨‍🏫 توسط: امیرحسین حسینی رتبه ۸ کنکور