بی دقتی سر جلسه آزمون

سوال شما:

علت بی دقتی وحشتناکم سر جلسه آزمون چیه؟؟😭

 

توی این وویس دوتا دلیل اصلی✌️و راه‌حل🫰این اتفاق رو بطور کامل براتون توضیح دادیم😍حتما تا آخر همراه ما باش❤️

 

توسط:

محمد محمدی🧑‍💼

دانشجوی پزشکی👨‍⚕

مشاور مجموعه مپ💛