تحلیل ویدیویی زیست آزمون ماز

🎥تحلیل ویدیویی آزمون ماز 

 

📚درس‌و‌پایه: زیست(جامع)

📆تاریخ: ۹تیر۱۴۰۲

 

👨‍🏫 توسط : سانیار صالحی رتبه‌ی 6 تجربی منطقه 3 و مریم قنبری رتبه 74 منطقه 2