هنوز خوابم نامنظمه!

 

هر قدم که که به کنکور نزدیکتر میشیم ارزش و اهمیت روزها چندین و چندبرابر میشن😉

تا جایی که به هفته آخر میرسیم و دیگه باید سعی کنیم از خواب و خوراک گرفته تا شیوه مطالعمون، همه و همه بهینه باشن🔥

توی این وویس درمورد یه نگرانی مهم بعضی از شماها صحبت کردم، اینکه با وجودیکه دم کنکوره، هنوز خوابتون بی نظمه!

اگه این مشکلو دارید حتما با دقت گوش کنید❤️