هفته آخر کنکور داوطلبین ضعیف!

منی که دس پا شکسته خوندم هم هفته آخر مثل بقیه درس بخونم؟؟🤔

 توی وویس های قبلی خیلی درمورد روتین مطالعه کنکوریا توی هفته آخر حرف زدیم ولی سوالی که پیش میاد اینه که دانش آموزای ضعیف هفته آخرشونو چطور بگذرونن؟! 

اگه جزو این دسته ای این وویس رو حتما بشنو💚

دکتر پیمان رحیم زاده👨‍⚕

رتبه 2 کنکورتجربی 94🏅

مدیر مجموعه آموزشی مپ👨‍⚕