پزشکی واقعا ارزششو داره؟!

پزشکی در نهایت همون چیزی بود که از اول مسیر فکر میکردین؟🏥به سختی های مسیرش می ارزید؟💉

 

سرفصل های وویس:

-دیدگاه من درمورد پزشکی در سال کنکورم درمقابل دیدگاه الانم💬

-ارزشمندترین حس⚡

-درآمد پزشکی💲

-اگه به اصرار خانواده میخوای پزشکی بخونی...👪

-واقعا ارزششو داشت؟؟😍

-تفاوت پزشکی و دندون⚕

-بازارکار💰

 

رسول یاری

دانشجوی پزشکی

رتبه۱ المپیاد ریاضی

مشاور مجموعه مپ