تحلیل شیمی آزمون ماز 5 مرداد

🎥تحلیل ویدیویی آزمون ماز 🔠

 

 

📚درس‌و‌پایه: شیمی

 

📆تاریخ: ۵مرداد۱۴۰۲

 

👨‍🏫 توسط: سینا دشتی زاده رتبه ۹۲ کنکور