تحلیل زیست آزمون ماز 5مرداد ( پارت اول)

🎥تحلیل ویدیویی آزمون ماز 🔠

 

 

📚درس‌و‌پایه: زیست پارت اول

 

📆تاریخ: ۵مرداد۱۴۰۲

 

👨‍🏫 توسط : سانیار صالحی رتبه‌ی 6 تجربی منطقه 3 و مریم قنبری رتبه 74 منطقه 2