هرچی میخونم نتیجه نمیگیرم!!

سریع‌ترین راه افزایش درصد و تراز چیه؟🫠 چرا هرچی میخونم نتیجه نمیگیرم با اینکه روشم می‌دونم که درسته😀

 

 

سر فصل‌های وویس:

 

راز مهم رشد تراز...

00:56

سوالای تکراری...😑

02:24

 

 

محمد محمدی👨‍🎓

دانشجوی پزشکی🏅

مشاور مجموعه مپ👨‍⚕