مدیریت آزمون چند دفترچه‌ ای

نحوه مدیریت زمان سر جلسه آزمون با وجود تغییراتی که توی تعداد دفترچه‌ها داشتیم چجوریه؟🫠🤔

 

 

سرفصل‌های وویس:

آمادگی با آزمون‌های آزمایشی...💡

01:23

دوتا درسی که باید حواست بهشون باشه👌

01:56

مدیریت زمان زیست🫁🌱

03:19

 

 

علی رفیعی👨‍🎓

دانشجوی پزشکی🏅

مشاور مجموعه مپ👨‍⚕