اشتباهات سمّی تست زنی!!

اشتباهای خطرناک تست زنی⛔

 

1️⃣زیاده روی تو زدن تست آموزشی🥲

👈(استانداردش ۲۰، ۳۰تا)

 

2️⃣ روزانه کلی تست زدن اما تحلیلشون نکردن🫤

 

3️⃣ ترتيب تست آسون به سخت رو رعایت نکردن😑

 

4️⃣ مدام چک کردن پاسخنامه و دست به قلم نشدن برای حل تست👍

 

5️⃣ تست زماندار رو با زمان های استاندارد کنکور نزدن😱

 

6️⃣ جواب تست ها رو روی کتاب علامت زدن 🥲

 

7️⃣ از ترس تموم شدن تستا یا از تنبلی، کم تست زدن😐

 

 

💬یه مورد هم تو کامنت کن❤️