مصاحبه با امیرمحمد لک زاده رتبه137

مصاحبه با امیرمحمد لک زاده رتبه 137 منطقه1 کنکور 1402🤩🔥

 

حتما این مصاحبه رو ببین چون پر از نکات مشاوره ایی و کنکوریه😍💗

 

دانش آموز طرح مشترک سانیار صالحی و دکتر رحیم زاده🎖