مصاحبه با امیرحسین علی حسینی رتبه5

مصاحبه با امیرحسین علی حسینی رتبه5 کنکور تجربی1402😍

 

امیرحسین جان بدون شرکت در کلاس خاصی تونست به این نتیجه برسه💖

 

حتما مصاحبه اش و بینید که خیلی مفید و امید بخشه😊

 

دانش آموز دکتر رحیم زاده🎖