مصاحبه با آنا مشرقی رتبه94

مصاحبه با آنا مشرقی رتبه 94 کنکور1402😍

اگه میخوای بدونی سال کنکورت چه بایدها و نبایدهایی هست این مصاحبه رو از دست نده😉

دانش آموز خانم یاسمن شمالی🥇